Hoạt động
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Hoạt động

HOẠT ĐỘNG ĐẠI HIỆP ĐINH BẰNG

Thời gian đăng: 22-08-2018

Đại Hiệp Đinh Bằng

Nội dung: Vào giờ chẵn hằng ngày từ 9h00 đến 21h00 Đại Hiệp Đinh Bằng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên tại các map luyện cấp (Từ Bích Vân Than - Lục Thủy Hồ) kênh 1.

Các đại hiệp nhanh chóng đi tìm để được Đại Hiệp Đinh Bằng trao tặng chìa khóa hòm báu đạo soái.

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ