Hoạt động
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Hoạt động

Hoạt Động Đại Hiệp Hoa Mãn Lâu

Thời gian đăng: 15-08-2017

Đại Hiệp Hoa Mãn Lâu

Nội dung: Vào giờ chẵn hằng ngày từ 9h00 đến 21h00 Đại Hiệp Hoa Mãn Lâu sẽ xuất hiện ngẫu nhiên tại các map luyện cấp (Từ Bích Vân Than - Lục Thủy Hồ) kênh 2.

 

Các đại hiệp nhanh chóng đi tìm để được Đại Hiệp Hoa Mãn Lâu trao tặng những bông hoa

 

Dùng hoa tặng cho các hiệp nữ khác sẽ được phần thưởng là điểm gogo hiệp nữ (1000 điểm đổi pet nộ)

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ