Sự kiện
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Sự kiện

Những Điều Thay Đổi Ở Máy Chủ Thiên Mệnh

Thời gian đăng: 06-08-2018

Những Điều Cần Biết Ở Máy Chủ Thiên Mệnh


1. Máy chủ Thiên Mệnh sẽ không ghép vào máy chủ cũ

2. FREE 99%, EXP x100, RATE ĐỒ VÀ PET X10, MỞ FULL EVENT

3. Tiến độ xây dựng bang phái x10, chạy thương nhân x10 quỹ bang.

4. Không bán các vật dụng hiếm trong thương thành (ví dụ: túi khuôn, kim tỏa, thẻ chữ đổi pet, ...) thay vào đó sẽ xuất hiện trong các event ingame.

6. Thêm tỷ lệ lớn nhận được trung tẩy tủy ở event Đột Kích Môn Phái

7. Thêm tỷ lệ lớn nhận được hộp tu vi đan ở event Thiên Tầm Giáo Đồ

8. Đánh boss map có tỷ lệ lớn nhận tẩy tủy và tu vi đan

9. Xuất hiện đồ hoàng kim 59 với opt ẩn cực mạnh (Xem tại ĐÂY)

10. Diệt thanh ở vòng thứ 10 sẽ nhận được nhiều cường hóa tinh hoa sơ cấp và giám định phù sơ cấp.

11. Khiêu chiến thành công Cổ Long Tiên Sinh sẽ có tỷ lệ nhận kim tỏa trùng sinh.

12. Nâng Q Bảo Vệ Kinh Thành lên 200 vòng mỗi ngày.

10. Các loại pet đỏ mới toanh cực đẹp cực chất (Xem tại ĐÂY)

Lưu ý: Cách nhận pet đỏ mới thông qua hoạt động nhiệm vụ Sư Môn

 

11. Chào đón 11 pet tím mới toanh và cực mạnh (Xem tại ĐÂY)

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ