Sự kiện
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Sự kiện

Ra Mắt Đồ Hoàng Kim 59

Thời gian đăng: 06-08-2018

Ra Mắt Đồ Hoàng Kim Lv 59 Opt Ẩn Cực Bá

 

Hình ảnh:

 

Điều kiện: Cần khuôn 14 (Hoạt động hòm báu đại soái) và 99 kim thiết.

Lưu ý quan trọng: OPT ẩn của các vũ khí sẽ khác nhau cụ thể:

- Quạt - Song Hoàn set thủ.

- Bút - Trảo set máu

- Roi - Đao set tốc

- Kiếm - Kỳ Môn set dame ngoại

- Thương - Song Kiếm set dame nội

- Chế đồ cấp 59 yêu cầu bắt buộc là kim thiết mới ra đồ hoàng kim.

nếu dùng tử, lam, lục thiết đều ra đồ màu trắng

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ