Sự kiện
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Sự kiện

18 Pet Đỏ Mới Ra Mắt

Thời gian đăng: 06-08-2018

18 Pet Đỏ Mới Cực Chất Ra Mắt

 

 

Hình ảnh: 

Tư chất: 

 

Cách nhận: Đổi tại trưởng môn phái.

Điều kiện: 100 điểm/1 lần đổi (pet ra ngẫu nhiên)

 

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ