Đặc trưng
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Đặc trưng

Hiệu ứng Hoàng Kim

Thời gian đăng: 29-06-2017

Trong phiên bản mới khi vượt qua các mốc BKP khó, ngoài việc nhận được những phần thưởng hết sức hấp dẫn từ BQT anh chị em còn nhận được 1 hiệu ứng rất đẹp đó là:

Hiệu Ứng Hoàng Kim

Nội dung:

Khi vượt qua các mốc BKP xác định sau nhân vật sẽ nhận được hiệu ứng tương ứng:

1. Vượt qua BKP: Khoái Hoạt Vương


2. Vượt qua BKP Trầm Lãng
 


3. Vượt qua BKP Tiêu Thập Nhất Lang

 


4. Vượt qua BKP Diệp Cô Thành
 

 


5. Vượt qua BKP Thủy Mẫu Âm Cơ
 


Đặc Biệt: Khi vượt qua BKP cuối cùng là Tây Môn Xuy Tuyết anh chị em sẽ nhận được 1 hiệu ứng đặc biệt từ BQT #31

Chúc anh chị em vui vẻ!

 

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ