Hoạt động
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Hoạt động

Vạn Mai Sơn Trang

Thời gian đăng: 23-06-2017

Giới Thiệu Chung

Điều kiện: Cấp độ ≥ 40, không thể tổ đội.

Thời gian: Mỗi ngày 1 lần.

Người giao nhiệm vụ: Đầy Tớ Sơn Trang (11, 183) - Vạn Mai Sơn Trang

Yêu cầu: Vượt qua Mai Hoa Thung trận đến gặp Tây Môn Xuy Tuyết

Trận Mai Hoa Thung được ghép thành từ 50 cọc hoa mai đơn lẻ, muốn vượt qua trận pháp bạn phải bắt đầu đi từ cọc hoa mai số 1 và làm theo chỉ dẫn của từng cọc hoa mai. Mỗi cọc hoa mai sẽ có hình thức thưởng, phạt riêng và hoàn toàn ngẫu nhiên cho người tham gia.Một Số Loại Cọc Hoa Mai Cơ Bản

Thung sự kiện


Thung tích điểm

Phân thành 6 loại thung tích điểm khác nhau, người chơi sau khi giải quyết sẽ có thể được 1, 2, 3, 4, 5, 6 điểm tích lũy Mai Hoa Thung. Điểm tích lũy Mai Hoa Thung dùng để đổi lấy quà sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Thung vận may

Chọn một số ngân lượng nhất định làm vốn chơi bạc, thông qua chọn lựa “Mua Đại” hoặc “Mua Tiểu” để phán đoán số to nhỏ được Thung tự động phát ra; trong đó 1-3 là Tiểu, 4-6 là Đại; dù người chơi chọn thế nào, thì xác suất đoán trúng cũng chỉ có 40%.

Thung mua đồ

Hệ thống sẽ tùy ý chọn 3 loại vật phẩm trong số 6 loại cố định, đồng thời các loại vật phẩm sẽ tự hình thành giá trong phạm vi đã được đặt sẵn.Thung bắt trói

- Sử dụng BOT bị bắt, cấm tự do 1 phút.
- Lừa đảo người chơi bị bắt, cấm tự do 2 phút.
- Truyền bá tin tức thuê luyện cấp, cấm tự do 3 phút.
Có thể được 5-10 điểm tích lũy Mai Hoa Thung

Thung chiến đấu

Tiểu đội Mai Hoa Thung do 10 Mai Hoa Thung hợp thành, chỉ khi nào người chơi tiêu diệt được Mai Hoa Thung do hệ thống chỉ định (ngẫu nhiên), trận chiến mới kết thúc.

Thung rút thưởng 

- Người chơi có 40% xác suất được từ 1-1.000 ngân phiếu.
- Người chơi có 40% xác suất được từ 1-5.000 ngân phiếu.
- Người chơi có 20% xác suất được từ 1-10.000 ngân phiếu.

Cọc hoa mai cuối cùng sẽ đưa bạn đến gặp Tây Môn Xuy Tuyết để lĩnh phần thưởng Phần thưởng cố định

- Điểm kinh nghiệm: 80.000 + (cấp độ nhân vật - 40) x 1.000.
- Hộp quà Vạn Mai Sơn Trang.

Phần thưởng không cố định

Khi mở Hộp quà Vạn Mai Sơn Trang, ngoài 1 Minh Nguyệt Sức Phẩm Đồ Giám còn có cơ hội nhận được thêm:
- 1.500~2.500 ngân lượng.
- 80 điểm danh vọng.
- 10% cơ hội nhận được một trong các vật phẩm: Kẹo trợ thủ, Bạch Thiết Tinh Anh, Mini Bích Huyết Đan, Mini Bích Linh Đan, Loa phát ngôn.

Chú ý

- Gặp NPC Đông Môn Thủ Vệ (252, 122) ở Kinh Thành để di chuyển cá nhân (cấp độ ≥ 40) đến Vạn Mai Sơn Trang.


- Gặp NPC Đầy Tớ Sơn Trang (11, 183) ở Vạn Mai Sơn Trang để di chuyển cá nhân đến Kinh Thành.

 

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ