Hoạt động
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Hoạt động

Thần Kiếm Sơn Trang

Thời gian đăng: 23-06-2017NPC nhận nhiệm vụ: Kiếm Nô (69, 104) ở Hoàng Thạch TrấnĐiều kiện: Cấp độ ≥ 50. Đề nghị nên tổ đội.

Thời gian: Mỗi ngày 1 lần.

Thực Hiện Nhiệm Vụ

Bàn Cổ Huyễn Thạch

Nhờ Kiếm Nô đưa vào Bàn Cổ Huyễn Thạch để đến gặp Tạ Tiểu NgọcTìm và tiêu diệt Cực Lạc Trùng của Tạ Tiểu Ngọc (trong Bàn Cổ Huyễn Thạch).

Trong Bàn Cổ Huyễn Thạch người chơi có thể gặp những loại quái vật cấp độ 50 sau: Dã Trư, Hổ, Trùng Hút Máu, Sói, Ưng, Rắn, Tuyết Nhân. Sau khi mỗi trận đánh kết thúc, tỉ lệ xuất hiện Cực Lạc Trùng là 25%. 


Sau khi tiêu diệt được Cực Lạc Trùng, người chơi đến gặp Kiếm Nô ngay phía Tây Nam bên trong Bàn Cổ Huyễn Thạch để đến Tài Huyễn Sắc Cảnh tiếp tục nhiệm vụ. 

Tài Huyễn Sắc Cảnh

Tại đây có một số hòm báu vật dành cho người chơi: Hòm Tiền, Hòm Chìa Khóa, Hòm Bích Linh Đan, Hòm Bích Huyết Đan, hòm nhân đôi kinh nghiệm cho nhân vật, hòm nhân đôi kinh nghiệm cho trợ thủ. 


Mở hòm

Người chơi đưa vào 1 món vật phẩm hoặc ngân lượng, hòm sẽ tự động trả lại với số lượng ngẫu nhiên: gấp 10, gấp 3, gấp đôi, trả lại tương đương, và không trả lại gì.
Riêng Bích Linh Đan và Bích Huyết Đan chỉ mở tối đa là 10 lần.


Ví dụ:

- Bạn vừa đưa vào 1 Kinh nghiệm Hoàn của trợ thủ, hòm báu sẽ tự động trả lại 10 Kinh nghiệm Hoàn của trợ thủ. (xác xuất 0,3%)
- Bạn vừa đưa vào 1 Kinh nghiệm Hoàn của trợ thủ, Hòm báu trả lại 3 Kinh nghiệm Hoàn của trợ thủ.(xác xuất 3,7%)
- Bạn vừa đưa vào 1 Kinh nghiệm Hoàn của trợ thủ, Hòm báu trả lại 2 Kinh nghiệm Hòa của trợ thủ.(xác xuất 16%)
- Bạn vừa đưa vào 1 Kinh nghiệm Hoàn của trợ thủ, Hòm báu lại trả lại đúng Kinh nghiệm Hoàn trợ thủ mà bạn vừa đưa vào.(xác xuất 35%)
- Bạn đưa vào 1 Kinh nghiệm Hoàn của trợ thủ, đợi 1 lúc lâu, Hòm báu không có phản ứng gì.(xác xuất 45%)

Ngộ Chi Huyễn Cảnh

Để có thể đi tiếp đến Ngộ Chi Huyễn Cảnh, người chơi phải đánh bại San Thiên.


Chú ý: Thủ hạ của San Thiên đều có kĩ năng Câu Hồn Nhiếp Tâm Thuật.

Sau khi hạ được San Thiên, người chơi đến gặp Kiếm Nô để di chuyển đến Ngộ Chi Huyễn Cảnh. Tại đây có 6 bức tranh chữ được đánh số từ 1 đến 6 và sắp xếp rải rác trong mê cung. Người chơi phải sắp xếp theo thứ tự lần lượt từ 1 đến 6.


Thứ tự lần lượt sẽ là: Kiếm Khí Tung Hoành Tam Vạn Lý, Nhất Kiếm Quang Hàn Thập Cửu Châu.

Sau khi ghép đủ các bức tranh chữ người chơi sẽ được đưa đến Thần Kiếm Sơn Trang, tại Thần Kiếm Sơn Trang người chơi mở được chọn 1 hộp quà ngay sau khi tiêu diệt Hỏa Kì Lân canh giữ.Phần Thưởng

- Kinh nghiệm
- Túi quà Thần Kiếm Sơn Trang


Chú ý: Túi quà Thần Kiếm Sơn Trang sau khi mở ra sẽ được 1 Tử Thiết Hợp Thành Toái Thạch, 3 mảnh bảo thạch và ngân lượng. Ngoài ra người chơi còn có cơ hội được một trong số các vật phẩm sau đây: Bạch Thiết Tinh Anh, Mini Bích Huyết Đan (5.000 HP), Mini Bích Linh Đan (5.000 MP), Loa nhỏ, Kẹo trợ thủ, Quang Vũ Thạch các cấp.

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ