Đặc trưng
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Đặc trưng

Trùng sinh trợ thủ đặc biệt

Thời gian đăng: 29-06-2017

Chào anh chị em,

Trùng sinh trợ thủ không phải là 1 tính năng quá mới mẻ, tuy nhiên ở máy chủ mới anh chị em thậm chí có thể trùng sinh những trợ thủ màu đỏ trở thành trợ thủ tím với hình thái và sức mạnh vượt trội

HML xin giới thiệu qua về tính năng này:


 

Trùng Sinh Trợ Thủ


Nội dung:

Trùng sinh trợ thủ tím:

Bước 1: Muốn trùng sinh được trợ thủ màu tím trước tiên anh chị em cần có vật phẩm "Kim Tỏa Trùng Sinh" (có thể mở từ hòm báu đạo soái), khiêu chiến Long Vương và mua trong thương thành

Bước 2: Chuẩn bị một trợ thủ tím trong list trợ thủ có thể trùng sinh

Khi hoàn thành 2 điều kiện trên, anh chị em cho trợ thủ sử dụng vật phẩm Kim Tỏa Trùng Sinh thì trợ thủ sẽ biến đổi thành trợ thủ Cuồng và tất cả tư chất đều tăng lên rất nhiều so với trợ thủ cũ

Lưu ý:
- Không phải tất cả trợ thủ tím đều có thể trùng sinh.


Trùng sinh trợ thủ đặc biệt

- Trợ thủ đặc biệt bao gồm: Tiểu Mai, Thanh Nhi, Gogo Nam Hiệp, Gogo nữ hiệp và trợ thủ môn phái
- Trùng sinh Trợ thủ đặc biệt có các bước chuẩn bị và làm giống như trợ thủ tím tuy nhiên khi cho trợ thủ sử dụng Kim Tỏa Trùng Sinh thì sẽ có tỷ lệ Trùng sinh thất bại.


Chúc anh chị em may mắn!

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ